visual harvesting.

Action Graphics


Afgelopen weekend was ik aanwezig op de Business Bootcamp van Open Circles. 1 sessie ging over de WOW factor en het ontwikkelen van remarkable products. Tijdens deze sessie is het idee voor een nieuw product voor FlyingBeeDesign ontstaan: Action Graphics.

Tijdens deze sessie zat ik te schrijven en te schrijven en te schrijven, totdat ik op het idee kwam dat ik naast het noteren van verschillende marketingstrategieën ook wel wat meer aandacht kon geven aan het tekenen van kleine visuals bij alle informatie die ik te horen kreeg. Deze sketchnotes heb ik omgezet naar de bovenstaande Action Graphic. Deze action graphic kun je zien als een klein stukje van de oogst die ik als visual harvester heb gemaakt.

Achtergrondinformatie (filmpje): The value of visual learning

Visual Harvesting


Letty verhoeve: visual harvester en cultureel antropologe

Wat is Visual Harvesting

Visual  harvesting is realtime tekenen en visualiseren tijdens vergaderingen, bijeenkomsten en brainstormsessies. Alle informatie, de interactie en dynamiek van het proces, de nieuwe ideeen die opborrelen, het gezamelijke doel waar je als groep of organisatie heen wilt wordt door de visual harvester omgezet in beeld:

Het proces
De visual harvester begeleidt het proces om het creatieve vermogen van de deelnemers aan de sessie wakker te schudden. Zo begint een brainstormsessie altijd met pen en papier voor iedereen. De deelnemers maken een eigen beeldenbibliotheek op basis van vooraf vastgestelde thema's en doelen. Het beeldend vermogen wordt vervolgens ingezet om bijvoorbeeld een collectieve beeldtaal te ontwikkeling van een gemeenschappelijk doel of nieuw idee dat moet worden verwezenlijkt.

De beelden verbinden, geven focus en zorgen voor meer betrokkenheid, meer fun en een hogere productiviteit bij de medewerkers in uw organisatie.

De visuele oogst

Deze visuele ‘oogst’ of harvest van de bijeenkomst, workshop of presentatie, wordt het getekende resultaat, waarmee je meteen een helder overzicht en inzicht krijgt, over de behandelde inhoud, interactie met de groep, en duidelijke termen over de behandelde thema's. De visuele oogst:

  • • Verhelderend als de informatie complex is.
  • • Ondersteunend als grotere participatie gewenst is.
  • • Dynamisch om de groepen actiever te laten deelnemen
  • • Helpend om processen inzichtelijk te krijgen

The value of visual thinking


Put down your Smartphone, pick up a pencil and start Scetching:

Letty over cultuur en organisatie


Samenwerking tussen afdelingen

Is de samenwerking tussen verschillende afdelingen in uw organisatie essentieel voor de ontwikkeling van een nieuw product of voor de verandering van uw bedrijfscultuur? Werken deze afdelingen al jaren in perfecte harmonie langs elkaar heen? Of is de communicatie tussen de verschillende afdelingen al jaren stroef te noemen? Een visual harvesting sessie kan het proces van samenwerking en heldere communicatie tussen verschillende afdelingen aanzienlijk versnellen. 

Een visual harvesting sessie is namelijk anders dan wat mensen normaal gewend zijn tijdens een reguliere vergadering of maandelijks overleg. In plaats van versleten woorden die iedereen misschien al iets te vaak heeft gehoord en waarvan de betekenis al lang geleden vergeten is, richten de deelnemers aan de sessie zich op het ontwikkelen van een nieuwe beelden die aansluiten bij een  doel, visie, proces, idee of product.  De visual harvester begeleidt dit proces en zet de verandering in gang.  Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verschillende afdelingen worden inzichtelijk en mogelijk door een gemeenschappelijk gedragen doel dat iedereen voor zich ziet over bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw product.


Focus en duidelijkheid
Indien er veel onrust is in uw organisatie door bijvoorbeeld fusies van verschillende afdelingen, veel ontslagen in verband met de recessie en weinig mogelijkheden voor promotie van uw medewerkers, kan het gebeuren dat de focus van uw personeel veel meer op het eigen belang en het behoud van de eigen baan of de eigen afdeling is gericht. Dit is vaak een remmende factor op de ontwikkeling en groei van uw organisatie als geheel.

Een visual harvester begeleidt de deelnemers van focus op eigen belang naar focus op de organisatie en een gemeenschappelijk doel. Tijdens de sessie wordt het visueel vermogen van de deelnemers wakker geschud en op een effectieve manier ingezet om vooraf besproken doelen in beelden om te zetten. Aan het eind van de dag hebben de deelnemers een persoonlijke- en collectieve beeldbibliotheek ontwikkeld die aansluit bij doel, visie, proces of product van de organisatie. De betrokkenheid is vergroot, de focus op de organisatie is weer terug, wat weer goed is voor de groei en ontwikkeling van de organisatie als geheel.


Productontwikkeling en vernieuwing voor (Freelance) Professionals

Veel Professionals zijn expert in hun vakgebied. Zij zijn vaak enthousiast over hun vakkennis en zien altijd wel een kans om hun product of dienst aan te prijzen aan andere professionals. Over samenwerking wordt veel minder vaak gesproken, terwijl samenwerking juist zicht op nieuwe kansen, uitbreiding van diensten en opschaling van het netwerk geeft.

Een Visual Harvesting Sessie voor professionals is bedoeld om deze professionals op een andere manier met elkaar in contact te brengen. De professionals worden opgedeeld in groepen van  5 personen met verschillende expertises. De opdracht is om samen een nieuw product of dienst te bedenken met behulp van elkaars vakkennis. Iedere professional heeft een rol in dit nieuwe product of dienst. De nieuwe producten worden bedacht met behulp van visual harvesting. Aan het eind van de sessie heeft iedere professional een mogelijk nieuw samenwerkingsverband gevonden in verband met de ontwikkeling van een nieuw (liefst remarkable) product of dienst.

Een voorbeeld


'Real time gemaakt visueel verslag door Bernard Winsemius van 7.5 meter van een trainingsdag met the best minds of the company team.'

De kracht van creatief denken


Bernard Winsemius over de kracht van creatief denken:
De kracht van creatief denken schuilt in het feit dat iedereen cognitieve creativiteit bezit. En deze in vele situaties die kan inzetten. Al te vaak blijven deze creatieve vermogens verhult en blijven vele brainstorms, vergaderingen of meetings ‘hangen’ in ideeën of oplossingen en is de energie er uit voordat er tot actie kan worden over gegaan. Dat is jammer van de energie en ideeën. Goede ideeën behoeven aandacht en voedingsbodem en een goede brainstorm voorziet hierin.


De kwaliteit van een goede brainstorm:
Een goede brainstorm geeft energie, inspireert, maakt medestanders. Helpt nieuwe perspectieven te realiseren en inspireert tot actie. Ook in de weken na die meeting, brainstorm of workshop, borrelen er nog inzichten, ideeën of nieuwe mogelijkheden omhoog.

Dit is wat een geslaagde brainstorm bieden kan. Met resultaten in de toekomst. Uitvoerbare ideeën die realistisch zijn, gedragen door de energie van de makers.En die maker kan jij zijn, of je buurman(vrouw). Niets ingewikkelds of magisch, nee, gewoon werken met je hoofd, hart en handen. Plus een facilitator, die het proces ontsteekt en begeleid. De kracht zit in jou! In jouw lenige hersenen. Bereid zijn om je oordeel uit te stellen en gemotiveerd zijn om te onderzoeken, helpen dit proces nog krachtiger. Het recept voor succesvolle vernieuwing is compleet.

En bovendien..

IT’S FUN TO DO!
Je krijgt er energie van, humor krijgt de ruimte en er wordt gelachen. Wie wil dat nou niet?

Meer weten?


Ben je geïnteresseerd in een Visual Harvesting Sessie voor jouw bedrijf, evenement, training, mastercalss of workshop? FlyingBeeDesign tekent graag mee tijdens brainstormsessies, vergaderingen, evenementen, bijeenkomsten, meetups en tweetups overal in Nederland om Action Graphics te maken voor een versnelling van het leerproces tijdens bijeenkomsten, voor de fun, voor een stukje innovatie en betrokkenheid op de werkvloer en voor nieuwe presentaties.

Jouw Pilot hier?

Heel graag wil ik als Visueel Harvester aan de slag. Wie heeft er zin in om zijn workshop, training, evenement, masterclass of brainstormsessie als pilot in te zetten voor een visual harvesting sessie die wordt verzorgd door FlyingBeeDesign?

CONTACT

Sociale Media