UI/UX Design webapplicaties 2001-2013


Wil je de user interface van je webapplicatie verbeteren? Of ben je van plan een nieuwe webapplicatie te ontwikkelen? Bekijk dan de user interface designs hieronder om inzicht te krijgen in wat FlyingBeeDesign voor je kan doen.

 

UI/UX Design webapplicaties

 


Plan van Aanpak | User Interface Design


FlyingBeeDesign is gespecialiseerd in het ontwerpen van user interface designs voor complexe webapplicaties. FlyingBeeDesign kijkt alleen naar de voorkant van de webapplicatie. Vragen over het hoe en waarom van de gebruikte witruimtes, lettertypes, kleuren, knoppen, tabboxen, harmonica's, treeviews, dialogenvensters, tooltips, beelden, iconen, opdeling van schermen, schaalbaarheid en flexibiliteit, de navigatiestructuur, leerbaarheid en foutgevoeligheid, gebruikte apparaten voor verschillende gebruikers (pc, laptop, mobiel of tablet) alles wordt bekeken en geanalyseerd vanuit het perspectief van verschillende gebruikers. Hieruit volgt een helder onderbouwd user interface advies met een beschrijving van te nemen stappen om te komen tot een optimale user interface voor alle gebruikers.

If we want users to like our software we should design it to behave like a likeable person: respectful, generous and helpful. — Alan Cooper

Een user interface design traject bij FlyingBeeDesign ziet er als volgt uit:


ADVIES

 

USER INTERFACE DESIGN


DELIVERABLES

1)
2)
3)

persoonlijke briefing
toegang tot de applicatie
opstellen user interface advies

  4)
5)
6)
7)
8)

9)

ontwerp 2 hoofdschermen
bespreken hoofdschermen
ontwerp definitief hoofdscherm
ontwerp vervolgschermen
ontwerp losse functionaliteiten
ontwerp maatwerk iconensets


  9)
10)

11)

User Interface Advies
Opleveren ontwerp in gelaagde .psd bestanden of losse elementen in bv .png
Styleguide voor CSS implementatie

Geïnteresseerd? Neem dan contact op of vraag vrijblijvend een quickscan webapplicatie aan.